Autism Spectrum Disorders and Vagal Nerve Stimulation

ekip ağrı-1   
 
       
 

   

The research into the effects of Vagal Nerve Stimulation (VNS) on neurodevelopmental, neurological, and psychiatric disorders is gaining increasing importance. In the study group, the impact of Transcutaneous Vagal Nerve Stimulation on behavioral aspects, neuroinflammation, neurodevelopmental markers, and changes in the brain-gut axis are being investigated in experimental models of Autism Spectrum Disorder.

These scientific studies are supported by BAP (Scientific Research Projects) and TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) projects.

 

MB yeni-1

Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu 

Zeynep Yığman-1

Zeynep Yığman (Dr. Öğr. Üyesi)

 

Kerem ATALAR-1

Kerem Atalar (Dr. Öğr. Üyesi)

Ayşen Çalıkuşu-1

Ayşen Çalıkuşu (Phd)

Nursu Çakır-1

Nursu Çakır (Doktora Öğr.)

Büşra Erdoğan-1

Hatice Büşra Erdoğan (Doktora Öğr.)

 

Alumni and Former Team Members

Dr. Hale GÖK DAĞIDIR

Dr. Ayşen ÇALIKUŞU

 

 

 

 

 

 

​​​YÖK Ulusal Tez Merkezi Tez Numarası: 

 

 

Deneysel Otistik Fare Modelinde Transauriküler Nervus Vagus Stimülasyonunun Sinir Sistemi Gelişimi ve Morfolojisi, İmmünolojik ve Biyokimyasal Belirteçler ile Davranış Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi

 

Ayşen Çalıkuşu (Doktora)

 

 

 
 
 
 

 

 

contact-1

E-posta: aubeyinarastirmalari@gmail.com, gozde.vatansever@ankara.edu.tr

Telefon: (312) 595 8060

Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kampüsü
Dekanlık Binası Fizyoloji Anabilim Dalı, Beyin Görüntüleme Laboratuvarı
Sıhhiye/Ankara